Χρονιά ανόδου για οικονομία-χρηματιστήριο το 2024

Την αισιοδοξία του τόσο για την οικονομία όσο και για τις μετοχές του Χρηματιστηρίου εκφράζει ο Θεόδωρος Κρίντας, πρόεδρος της Koubaras. Τι πιστεύει για το ζήτημα της διαδοχής στις επιχειρήσεις.

Ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία το Euro2day.gr και τον Stefanos Kotzamanis.

Μπορείτε να βρείτε τη συνέντευξη εδώ.