Το τέλος της ανοδικής φάσης στις αγορές

Πώς η ευφορία διαδέχεται τον φόβο και η απληστία οδηγεί στη θεωρία του «περισσότερο ανόητου». Η έννοια της διαφοροποίησης στη διαχείριση κινδύνου. 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.