Οι επιχειρήσεις και οι άμυνες απέναντι σε «πολλαπλές κρίσεις»

Ο ρόλος του «ηγέτη-πατέρα» δεν λειτουργεί πλέον. Ιδιαίτερα όσοι στηρίζονται στα «προσωρινά φαινόμενα» θα εκπλήσσονται συστηματικά. Τα λάθη, τα διδάγματα και η δράση στις νέες συνθήκες.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.