Η λεπτή ισορροπία τεχνητής και ανθρώπινης νοημοσύνης

Η συνεργασία ανθρώπου και μηχανής δημιουργεί αποτελέσματα καλύτερης ποιότητας σε μικρότερο χρόνο. Οι ανάγκες, οι ηθικές προκλήσεις και ο ρόλος της μεταοικονομίας στην ικανοποίηση «εγώ και ενσυναίσθησης».

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.