Η Διαχείριση της Στρατηγικής Διαδικασίας για Αποτελεσματικό Μετασχηματισμό Οργανισμών

Μια από τις πιο σπουδαίες διαδικασίες που το management ενός οργανισμού είναι επιφορτισμένο να επιτελεί είναι αυτή της στρατηγικής. Η σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας είναι εξαιρετικά μεγάλη, δεδομένου πως αυτή αποτελεί το μοναδικό δομημένο τρόπο για το μετασχηματισμό των οργανισμών. Πολύ συχνά όμως, οι οργανισμοί αποτυγχάνουν στο να την τρέξουν σωστά κι ως αποτέλεσμα να μετασχηματισθούν αποτελεσματικά. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.