Γιατί αλλάζουν δραστικά επιχειρηματικοί θεσμοί και οικοσυστήματα

Η πανδημία λειτούργησε ως επιταχυντής στον οργανωτικό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Η σημασία της ταχύτητας και το βασικό ζητούμενο. Ο κρίσιμος ρόλος της κατάρτισης και τα επιχειρηματικά οικοσυστήματα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ.